• Owoce i warzywa w szkole  Placówki, które nie odesłały jeszcze umów na II semestr roku szkolnego 2016/2017 dotyczących programu „Owoce i warzywa w szkole” prosimy o jak najszybsze odesłanie podpisanego egzemplarza z uzupełnioną liczbą dzieci w paragrafie 2 na nasz adres:

  „Agrovis”
  Markajmy 6
  11-100 Lidzbark Warmiński

                   Owoce w szkole

  Zgodnie z programem „Owoce i warzywa w szkole” oferujemy różnorodność asortymentu: borówka amerykańska, gruszka, jabłko, truskawka, marchewka, papryka słodka, rzodkiewka, pomidor koktajlowy, kalarepa, sok warzywno-owocowy i sok owocowy.

  Celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywienia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie.

  UPRAWNIENI BENEFICJENCI to dzieci regularnie uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, oraz dzieci odbywające obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (w rozumieniu art.14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)) zorganizowane w szkole podstawowej, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”.

  W ramach programu dzieci otrzymują przez 10 wybranych tygodni danego semestru określoną liczbę porcji owocowo-warzywnych .

  PORCJA składa się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego, które jednorazowo otrzymuje dziecko uczestniczące w programie „Owoce i warzywa w szkole”.

  Soków owocowych nie udostępnia się w ramach tej samej porcji, co soki warzywne.

  Szkoła podstawowa zgłoszona do uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” zobowiązana jest do:

  Prowadzenia na bieżąco ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw w ramach programu, na formularzu stanowiącym załącznik VA do „Warunków”.


  Druki do pobrania "Owoce i warzywa w szkole"